Chystané změny v politice bydlení - komntář k chystané novele


Chystané změny v politice bydlení

V současné době je rušno kolem připravovaného zákona o nájmech a kolem novely občanského zákoníku v oblasti bydlení. Ze strany pravicových politiků je vyvíjen tlak na novelizaci Občanského zákoníku ve smyslu, který by ho jakéhokoliv smyslu zbavil. Mluví se o tom, že současně :

1.                  Nájemní smlouvy mají být jen na dobu určitou

2.                  pronajímatel má mít možnost, dát nájemci výpověď bez udání důvodu

3.                  vypovídající pronajímatel nebude potřebovat přivolení soudu, naopak vypovídaný nájemce se bude moci obrátit na soud, aby dokázal neoprávněnost výpovědi.

Bod 3 byl už obsažen v původním návrhu zákona o nájmech. SON s ním sice nesouhlasil, ale v kontextu ustanovení dosavadního Občanského zákoníku byl ještě akceptovatelný.

O nedávno ve sněmovně zamítnutém návrhu zákona o nájmech se má dále jednat, nakonec jej bude nutno v nějaké podobě přijmout. jeho jedním ze stěžejních ustanovení má být, že nájemné se stanovuje dohodou, a nedohodnou-li se strany, rozhodne nezávislý orgán. Nechme stranou fakt, že v jednom z posledních návrhů tím nestranným orgánem měly být obecní úřady, které, hlavně v menších obcích, by se sotva vyhnuly jánabráchismu. Pokud by ovšem vyšly uvedené snahy po novelizaci občanského zákoníku, pak by nastal tento stav:

Ad 1:

Nedohodnou-li se strany na výši nájemného v případě nového uchazeče o nájem, nájem se neuskuteční. Jedá-li se o nájemce, který už v daném bytě bydlí, a pronajímatel chce víc, a nedohodnou-li se, a nezávislý orgán rozhodne dejme tomu ve prospěch nájemce, pronajímatel mu prostě nájemní smlouvu na dobu určitou neprodlouží. (Vycházejme z toho, že převis nabídky bytů přes poptávku hned tak nenastane, což nenastane, neb to tak hned nastat nemůže.) Nájemce by se tudíž v žádném případě nemohl vzepřít diktátu, a rozhodování nezávislého orgánu by bylo na nic.

Ad 2:

Pronajímatel by se mohl pomstít i před uplynutím doby určité, na níž zní nájemní smlouva: Měl by možnost, dát výpověď bez udání důvodů. Na nic by tudíž byl celý zákon o nájmech.

Ad 3:

Vypovídaný nájemce by se ze zákona mohl obrátit na soud, aby tento rozhodl o neoprávněnosti výpovědi. Jak může soud rozhodnout o neoprávněnosti výpovědi, když pronajímatel může dát výpověď bez udání důvodu? Jak může soud posuzovat oprávněnost důvodu, když žádný důvod není třeba? Obracení se nájemce na soud tudíž opět na nic.

Pokud by novela prošla, stali by se nájemci nevolníky bez jakékoliv právní jistoty. Zákonná ochrana nájmů by neexistovala. U smluv na dobu určitou mimochodem už neexistuje dnes, protože nájemce je stejně vydán napospas pronajímateli zcela a úplně, jen s určitým odkladem. Takže, shrneme-li: Uvedenou novelou by Občanský zákoník, alespoň v oblasti paragrafů k nájemnímu bydlení, sám sebe zrušil. Navíc by zrušil i tak dlouho připravovaný (a snad přece jen ve sněmovně nakonec protlačitelný) zákon o nájmech, neboť ten by se stal fraškou, které by se každý, kdo by se jím měl jako řídit, mohl vysmát.

Shrnuto: Zákon o nájmech má smysl pouze a jen ve spojení s adekvátním Občanským zákoníkem, jinak je škoda na něj marnit čas.

Je však ještě hůř: Zákon o nájmech už v návrhu začíná být definován jako dočasný, na přechodnou dobu, a to i dnešním ministrem pro bydlení, což představuje jednu z absurdit dnešní vládní koalice. Platnost zákona je odhadována do roku 2006, tj. (náhodou?) do konce funkčního období této vlády. Pak pravicová část politického spektra, nebo přímo pravicová část vládní koalice (určitě ne ČSSD) zřejmě počítá s jeho zrušením. A proč to pak všechno bylo? Jaká se to zase šije na občany bouda?

Že uvedené obavy nepřehánějí, dokazuje několik faktů:

Kdysi SON v Plzni provedl průzkum postojů politických stran k problematice nájemního bydlení s těmito výsledky:

  • Představitel ODS v Plzni sdělil (ústně), že cituji: jakýkoliv zákon o nájmech je blbost . Je tedy zřejmé, že tlak na dočasnost zákona tu je, i odkud pochází.

  • Unie Svobody (oslovili jsme paní Marvanovou) na otázky pro jistotu neodpověděla,

  • pan Kvapil z KDU-ČSL, jinak propagující úplnou deregulaci nájmů, s námi plně souhlasil v tom, že i deregulované nájmy musí být provázeny pravidly, zamezujícími nájemní lichvě a podobným věcem. Nesmí je prý však prosazovat stát. Na naší otázku, kdo, když ne stát, odpověděl, že mnoho mladých rodin marně hledá byt. Byla to opravdu odpověď k věci. Kdo by měl prosazovat ta pravidla, však dodnes nevíme.

  • V Právu z 11. března 2004 volá senátor za ODS pan Kubera po možnosti výpovědi nájmu bez udání důvodu. A teď pozor: Tím by se prý přiznalo nájemcům i pronajímatelům rovné postavení (!). Rovné postavení vidí pan Kubera v tom, že by nájemce mohl být neprodleně vyhozen z bytu, pokud by nesouhlasil s jakýmkoliv jednostranným zvýšením nájemného ze strany pronajímatele. Odkud by nájemce mohl vyhodit pronajímatele, při údajném rovném postavení, pan Kubera nehovoří. Právem nájemce, plynoucím z  rovného postavení , by zůstala možnost, po výpovědi si hledat jiný byt. (Který za současného stavu nesežene. Za deset let snad, dnes ne. Právo, požadovat jakkoliv vysoký nájem, by využívali všichni pronajímatelé.) Kde bude vyhozený nájemce mít právo čekat, až trh vše vyřeší? V nádražní hale?

Tedy: Definice práva na bydlení podle všeobecné deklarace lidských práv, obydlí jako domov, by novelou bylo zcela zlikvidováno. Zůstal by nájemce jako štvanec s občasným právem přechodného ubytování kdesi, bez jakékoliv jistoty, kde bude zítra. Takováto nejistota bydlení znamená i nejistotu v možnosti zachování domova pro rodinu, a tím i vůbec v možnosti zachování té rodiny. SON má bohužel už i s takovými věcmi své zkušenosti.

Hrozba popisovaného stavu, jak je vidět, reálně existuje. To není agitace, to je konstatování faktů, a faktem je, že pravicové strany jsou v tomto ohledu zcela bezohledné. Tu bezohlednost jim nikdo nepodsouvá, tu prezentují samy. (Viz článek senátora za ODS pana Kubery, zmíněný výše.) Jakmile by novela byla uzákoněna, je pozdě. Snad jí teď zabrání levicoví poslanci. Snad. Ohrožení občané mají - ovšem jen do budoucna - jedinou možnost obrany. Uvědomit si v příštích volbách, o co skutečně jde, a příště nevolit podle naivních hesel typu volte Wölfel nebo Klidná síla , nebo podle mobilizačních vyhlášek či podle toho, koho média méně pomluví. Možná někdo namítne, že toto je předvolební kampaň, na kterou teď není doba, a pro níž jsou stanovená jiná pravidla. Tady ovšem nejde o sportovní utkání a jistá jeho pravidla pro získání jakési medaile, jde o vážné věci, týkající se, volby nevolby, pravidla nepravidla, holé existence lidí. Libujeme si stále, jakou že to máme svobodu slova. Tak ji tedy využijme pro to, abychom řekli i nepříjemnou pravdu. Nebo máme dělat, že se nic neděje a tak občany klamat?

V Plzni dne 30. 3. 2004 ing. Kopeček,

předseda MO SON Plzeň

e-mail: kopecek@mybox.cz


Zde zadejte