Přednáška o domácím násilí, dne 31. ledna 2007 a 8. února 2007 Domažlicko


   Klub sociálně-demokratických žen Domažlice uspořádal  31. ledna 2007 ve veřejné knihovně ve Kdyni a 8. února 2007  v Centru sociálních služeb  v Domažlicích přednášku na téma  „Domácí násilí“, v dnešní době téma velmi aktuální.

  Přednášela policistka Jitka Schweinerová z okresního  ředitelství Policie ČR Domažlice. Diskutovalo se o tom, co je  domácí násilí, kdo bývá  oběť a kdo agresor,  jak se bránit,  kam se může oběť či svědek  domácího  násilí obrátit o pomoc. (Policie ČR, přestupková komise MěÚ,  Orgány sociálně právní  ochrany dětí (OSPOD),   Fond ohrožených dětí, manželská a  předmanželská poradna, nemocnice, praktický lékař,   Bílý kruh bezpečí, DONA centrum, intervenční centra, azylové domy…)

  Do diskuse se zapojili členové z občanského sdružení BALANCE, kteří  nabízí bezplatnou pomoc obětem a svědkům domácího násilí  Plzeňského kraje.     

                                     Občanské sdružení BALANCE

                                      Americká 490

                                      Kdyně

                                      345 06

                                      Tel.: 379/722 111, 777/340 463

  Skutečné domácí násilí se opakuje a stále stupňuje.

  Nejdříve jde o lidskou důstojnost, pak o zdraví a nakonec o život.

  Domácí násilí není soukromá záležitost! Jste-li obětí domácího násilí,  neskrývejte svůj problém a hledejte radu a pomoc!

  Znáte-li oběť domácího násilí ve svém okolí, podpořte ji v úmyslu   problém řešit.

 

                                                          Sociálně demokratické ženy

                                                                            Domažlice

Zde zadejte