Šestnácté májové ohlédnutí


Šestnácté májové ohlédnutí.

Vlastně patnácté, protože v devadesátém roce ještě proběhla prvomájová shromáždění i akce k 45. výročí osvobození v popřevratovém nadšení a hlavně v rámci první předvolební kampaně. Od roku 1991 po dnešek je ovšem scénář těchto dní prakticky stejný : 1. května manifestace semknutosti a nerozbornosti KSČM, sociálnědemokratické akce cudně zabalené do zábavných pořadů a několik parodií na průvody z dob ČSSR pořádané lidmi, kteří tyto v době komunismu vzorně navštěvovali ovšem po převratu byli zachváceni politickou odvahou a smělostí. Prapůvodní význam tohoto svátku to je manifestační přihlášení se k obhajobě zájmů zaměstnanců se zdá být na dlouho ztracen.

Den osvobození na tom byl ještě hůře a nic na věci nezměnilo ani několik pompézních akcí v letošním jubilejním roce, na které si občané tentokrát našli cestu. Mám ovšem obavu, že příští rok se naše společnost vrátí do normálu a vylidněné ulice, jak na Svátek práce, tak na Den osvobození, přenecháme opět jen extremistům všech barev, chutí, vůní a zápachů, protože pouze oni nikdy neváhají tyto příležitosti využít. Po nějakém čase se může stát, že obyčejní lidé práce na těchto shromážděních začnou slyšet věty, které se budou týkat jejich problémů a protože jinde nic podobného neuslyší začnou je možná vyhledávat. Sociální demokracii, stranu, která se v historii nejvíce zasloužila o emancipaci námezdně pracujících lidí by tato možnost měla určitě znepokojovat a nejen to, soc.dem. si musí najít cestu ke komunikaci se zaměstnanci a po právu se prezentovat jako jediná legitimní zastánkyně jejich práv a zájmů. Tato země nesmí žít pouze problematikou daňové zátěže podnikatelů, ale i vnímat obavu mnoha zaměstnanců o zachování pracovních míst, znepokojení kvůli tlaku na volnou pracovní dobu nebo strach ze snah o tzv. liberalizaci Zákoníku práce.

Veřejné přihlášení se k tomuto úsilí v den Svátku práce není hanbou či nepříjemnou povinností, ale nejvyšší ctí sociálních demokratů, a to nejen v České republice.

Jaromír Gerlach 2. 6. 2005


Zde zadejte