Křest krajského volebního vozidla


Návštěva Premiéra ČR Jiřího Paroubka ve Stříbře

Dne 6. 5. 2006 navštívil Premiér ČR Ing.Jiří Paroubek v rámci oslav osvobození Plzeň a zavítal též do města Stříbra, kde na náměstí společně s předními kandidáty Plzeňského kraje do PS PČR pokřtil krajské volební vozidlo a následně se setkal v sálu místní restaurace Beseda s občany Stříbra, kde odpovídal na jejich četné dotazy. 
 
 

Přípitek s kanidáty do PS PČR, lídrem Václavem Votavou, Václavem Šlajsem, Janem Látkou, Václavem Grünerem a Miladou Emmerovou
 
 
 
 
 
Zde zadejte