Málé obce - velké starosti


Malé obce - velké starosti

 

Po čtyřech letech opět půjdeme ke komunálním volbám a zvolíme zástupce do zastupitelstev měst a obcí. Vím, jak je složité sestavit kandidátky, především v menších obcích.
Lidem se nechce vstupovat do komunální politiky, brát na sebe zodpovědnost.
Navštívil jsem řadu obecních a městských úřadů, setkal se se starosty i zastupiteli. Jejich práce si velice vážím. Hlavně starostové, kteří nejsou uvolnění, ale i starostové menších obcí, jsou hodni obdivu a uznání. Neustále se na ně valí nové informace a úkoly. Musí se nejen orientovat v různých právních předpisech, ale mít i manažerské schopnosti a s přirozeným respektem řešit i nepříjemné věci. Navíc jim chybí úřednický aparát a musí pracovat s rozpočtem, který jim nedává moc prostoru pro investice na zvelebení obce.

 

I z těchto důvodů si myslím, že bude čím dál tím větší tlak na to, aby se počet samostatných obcí postupně snižoval.Česká republika má v současnosti přes šest tisíc obcí (myšleno obecních úřadů). Je to nákladné a často i neefektivní. Pro srovnání - před časem jsem byl na pracovní návštěvě v Dánsku. Tato země s polovičním počtem obyvatel než ČR má 200 obecních úřadů a zdá se jim to moc.


Přesto musím uznat, že jsou i velmi malé obce, kde mají schopného starostu a obec se utěšeně rozvíjí, že znám osady, které díky soudržnosti a pracovitosti obyvatel vypadají lépe, než sousední obec, pod kterou patří. Na druhou stranu jsem poznal i obce, kterým by ze všeho nejvíc prospělo, kdyby se s někým spojily.


Jedna věc mě ale mrzí. Čas od času navštívím zasedání některého zastupitelstva. A obrázek je všude stejný - nízká účast lidí na veřejném projednávání záležitostí obce přesto, že se zde rozhoduje o věcech, které se dotýkají jejich každodenního života. Lidé rádi kritizují, na ulici, v zaměstnání, v hospodě s přehledem vyřeší všechny problémy obce, ale přijmout skutečnou zodpovědnost za chod obce a pálit si prsty nechtějí.

 

Přeji v nadcházejících volbách voličům, aby dokázali zvolit ze svého středu ty nejlepší. A zvoleným, aby se jim dobře pracovalo a měli podporu aktivních a pracovitých obyvatel obcí.


Ing. Václav Votava (ČSSD)

poslanec Parlamentu ČR

Zde zadejte