Evropa musí od plánů pro řešení migrační krize rychle přikročit ke konkrétním činům


09.09.2015 Jsem rád, že se Evropská komise v dnes zveřejněných návrzích na řešení migrační krize přestává soustředit pouze na prosazení povinných kvót, ale prioritu dává dlouhodobým a systémovým řešením vážného problému neregulované migrace. Povinné kvóty totiž nejsou dobrým řešením a pokračování diskuse o jejich zavedení celou Evropu pouze zdržuje od skutečně podstatných a nutných kroků.

Je nezbytné, aby se důsledně dodržovala pravidla EU a země postupovaly jednotně a stejným směrem.

Česká republika je připravena, tak jako v podobných krizích v minulosti, se do řešení aktivně zapojit. Za důležitá opatření považuje česká vláda především důslednější ochranu hranic Schengenu, rychlé vybudování hotspotů na vnějších hranicích Schengenského prostoru, vytvoření definice bezpečných zemí, efektivní azylovou ale také návratovou politiku. Jsme rovněž připraveni uvolnit finance pro pomoc uprchlíkům a poskytnout odborníky a policisty pro fungování hotspotů.

Za zcela zásadní pak pokládám definovat ukončení válečných konfliktů v Sýrii a Libyi jako absolutní prioritu zahraniční politiky EU a také soustředěnou pomoc zemí EU státům, odkud lidé migrují.

To jsou hlavní priority pro řešení migrační krize, které prosazuje nejen Česká republika, ale všechny země Visegrádské skupiny, jak vyplývá ze společného prohlášení a závěrů mimořádného summitu V4, který se k tématu migrace konal minulý týden v Praze.

Jsem přesvědčen, že Evropa již nyní nepotřebuje nové plány pro řešení migrační krize. Je nutné postoupit od jednacích stolů k činům a intenzivně pracovat na těch opatřeních, která jsme společně s ostatními lídry EU schválili a shodli se na nich v uplynulých měsících. To by měl být klíčový úkol Evropské komise a všech ostatních států EU.

Zde zadejte